RICK SANFORD MACHINE COMPANY
 RICK SANFORD MACHINE COMPANY

Rick Sanford Marilynn Sanford  Don Sanford

Rick Sanford Machine Co.

1965 West Ave 140th     San Leandro, CA  94577

 

Phone:

510 352-7425 510 352-7425

 

 

 

 

email

 

rick@ricksanfordmachine.com

 

don@ricksanfordmachine.com

 

 

Dun and Bradstreet # 19-772-4057

Print | Sitemap
© Rick Sanford Machine Company - IONOS MyWebsite